Coaching

Onze werkwijze

Onze werkwijze is verbonden met het TransforMissioneel Coachen. Dat betekent dat we ons er op richten dat mensen fundamenteel anders gaan leren denken en handelen. Dat heeft alles te maken met wie we ten diepste zijn en de manier waarop we naar het leven kijken.

De TransforMissionele benadering begint niet met het stellen van doelen of het bereiken van prestaties, maar met de vraag: wie ben ik en wat maakt mij uniek. Wat zegt mijn identiteit over de wijze waarop ik inhoud geef aan mijn werk?

Een vraag die daar onlosmakelijk mee onlosmakelijk is verbonden is de vraag naar de missie. Wat motiveert mij? Wat vind ik belangrijk en waar geef ik echt om? Hoe kan ik meer zin geven aan mijn werk en van betekenis zijn voor de mensen met wie ik samenwerk en aan wie ik leiding geef?

Door bewust te functioneren vanuit mijn identiteit en missie, ben ik beter in staat om authentiek mijn functioneren inhoud te geven en vorm te geven aan mijn taak of (levens)doel.

TransforMissioneel Coachen zoekt in dit proces aansluiting bij de omgevingscultuur waar ik mij bevindt. De effectiviteit van mijn missie zal namelijk voor een groot deel afhangen van de wijze waarop ik in staat ben mij te verbinden met de cultuur waar ik deel van uit maak, zonder mijn identiteit en eigenheid te verliezen.

Een belangrijke sleutel om dit te bereiken is het vormgeven en in stand houden van goede relaties. In wat voor situaties ik mij ook bevind, de kwaliteit van mijn relaties in die situatie, zijn bepalend voor mijn succes en het succes van de ander. Als ik vanuit mijn eigen stevigheid mij kan verhouden tot mijn omgeving (de cultuur en de relaties) ben ik in staat om mij effectief te verbinden met de ander.

TransforMissioneel Coachen is er dus op gericht om vanuit het authentiek handelen de verbinding te zoeken met de ander en de organisatie. Hiermee zijn ook de noodzakelijke randvoorwaarden geschapen voor meesterschap binnen de organisatie. Meesterschap komt tot uiting: continue leren, groei in deskundigheid, bevordering van kwaliteit en professioneel handelen.

TransforMissioneel Coachen leidt tot baanbrekend denken en handelen en een maximale uitwerking van het doel waartoe je hier op aarde bent.

Onze aanpak is terug te vinden in diverse vormen van coaching op zowel persoonlijk, team- en organisatieniveau. Klik hiernaast op de verschillende vormen van coaching voor meer informatie.

Ethische gedragscode

CC•Excellence is aangesloten bij de European Mentoring and Coaching Council (EMCC) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en werkt volgens de ethische gedragscode voor beroepscoaches.

Als een opdrachtgever of cliënt meent dat er sprake is van een overtreding van de ethische gedragscode kan er contact worden opgenomen met de NOBCO.

De klachtencommissie van de NOBCO kan bij gegronde redenen een klachtenprocedure instellen.

 

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705